SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2018 (27/09/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu than Nga trong tháng 8
2. Xuất khẩu than Mỹ có thể giảm tốc đến năm 2019
3. Úc, Indonesia và Nga tăng cường xuất khẩu than

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2018: