SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2018 (TỪ NGÀY 5/03 ĐẾN NGÀY 9/03/2018) (14/03/2018)

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2018 (TỪ NGÀY 5/03 ĐẾN NGÀY 9/03/2018)
1. Việt Nam nhập khẩu 1,2 triệu tấn than trong tháng 2
2. Đặt giá trần cho than nội địa tại Indonesia có thể dẫn đến tăng cường xuất khẩu
3. Tình hình tại Trung Quốc ảnh hưởng đến thị trường than nhiệt Châu Á

Xem chi tiết tại: 1803-than-tuan-1-thang-3