SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN TUẦN 3 THÁNG 2 NĂM 2018 (TỪ NGÀY 19/02 ĐẾN NGÀY 23/02/2018) (28/02/2018)

BẢN TIN TUẦN 3 THÁNG 2 NĂM 2018 (TỪ NGÀY 19/02 ĐẾN NGÀY 23/02/2018)
1. Thái Lan nhập khẩu 1,6 triệu tấn than nhiệt trong tháng 1
2. Kospo đấu thầu mua 240.000 tấn than
3. Anglo hoàn thành việc bán mỏ than Drayton

Thông tin chi tiết: ban-tin-than-tuan-3-thang-2