SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đẩy nhanh công tác xây dựng quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh (26/04/2016)

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (BCĐ) đã tổ chức họp triển khai công tác xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam (VWEM).

Theo đó, BCĐ sẽ xem xét, lấy ý kiến về dự thảo hai quy định vận hành thị trường điện bán buôn; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho thị trường VWEM, đồng thời xem xét các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, ngày 10/8/2015 Bộ Công Thương đã có Quyết định số 8266/QĐ-BCT phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường VWEM, trên cơ sở đó, tư vấn đã thực hiện dự thảo báo cáo quy định thị trường VWEM. Trong tháng 1 và 2/2016, sau khi nhận được dự thảo báo cáo quy định thị trường VWEM của tư vấn nước ngoài, Cục Điều tiết điện lực đã gửi cho các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức họp Tổ soạn thảo thảo luận nội dung, phối hợp trực tiếp làm việc với tư vấn để cập nhật sửa đổi một số nội dung báo cáo. Đến nay Cục Điều tiết điện lực đã nhận được dự thảo lần 2.

Đánh giá về các nội dung trong dự thảo lần 2, ông Tuấn cho rằng, dự thảo đã sơ bộ thống nhất về mặt nguyên tắc cho giai đoạn VWEM 2019 bao gồm: đăng ký tham gia thị trường; các quy định về thị trường giao ngay; lập phương thức vận hành năm, tháng, tuần, ngày; tính toán điều độ thời gian thực; chào giá; tính toán thanh toán; quản lý và công bố thông tin;giải quyết tranh chấp; giám sát vận hành; kiểm toán trong thị trường điện.

Tuy nhiên theo ông Tuấn, vẫn còn 16 nội dung cần xem xét lấy ý kiến điều chỉnh như: phạm vi quy định vận hành thị trường VWEM; ban hành thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đối tượng tham gia thị trường; cơ chế giá trần thị trường và cơ chế giá công suất; dịch vụ phụ trợ, lập phương thức vận hành; tính toán giá thị trường; chu kỳ thanh toán, bảo lãnh; sửa đổi quy định thị trường...

Để sớm ban hành quy định vận hành thị trường VWEM, ông Tuấn kiến nghị BCĐ giao cho Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Tổng công ty phát điện, các Tổng công ty điện lực tiếp tục phối hợp với tư vấn quốc tế để hoàn thiện quy định vận hành thị trường VWEM năm 2019; Giao cho EVN/công ty mua bán điện, Trung tâm điều độ A0 nghiên cứu đề xuất cơ chế chào giá thay cho các nhà máy điện BOT, nhập khẩu theo các nguyên tắc đã đề xuất, đồng thời giao Cục Điều tiết điện lực phối hợp với Tổ thẩm định làm việc với tư vấn quốc tế để đánh giá nội dung đề án phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường VWEM do EVN xây dựng, hoàn thiệt thiết kế tổng thể hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trườngVWEM để trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ, ông Tuấn cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, đồng thời tiếp tục làm việc với Tư vấn về những nội dung cần điều chỉnh để sớm hoàn thiện các quy định, đảm bảo tiến độ theo Quyết định 8266/QĐ-BCT.