SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lắp dựng vỏ máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (13/04/2016)


          Ngày 12/4, tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

          Cụm máy phát tổ máy số 2 có tổng trọng lượng 340 tấn. Đây là khối thiết bị nặng nhất và quan trọng của Nhà máy. PVC-MS đã phối hợp với đơn vị Tổng thầu chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tiến hành lắp đặt khối thiết bị ở độ cao 18m.

Lắp dựng vỏ máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
          Sau một ngày triển khai lắp đặt, cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã được đưa vào vị trí an toàn. PVC-MS sẽ tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo để chuẩn bị lắp đặt Rotor trục quay máy phát.

          Dự án Nhà máy Nhiệt điên Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Chủ đầu tư, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm Tổng thầu, PVC-MS thực hiện 2 gói thầu: Toàn bộ công tác mua sắm, gia công chế tạo và lắp dựng kết cấu thép Nhà Tuabine và Nhà Điều khiển trung tâm và gói thầu lắp đặt thiết bị cơ điện tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

          Gói thầu mua sắm, gia công chế tạo và lắp dựng kết cấu thép Nhà Tuabine và Nhà Điều khiển trung tâm được PVC-MS thực hiện từ tháng 9/2014, đến nay Công ty đã hoàn thành 90% khối lượng công việc.

          Riêng gói thầu lắp đặt thiết bị cơ điện tổ máy số 2 được khởi công từ tháng 12/2015. PVC-MS thực hiện các hạng mục chính: Tua bin, máy phát, hệ thống bình bình ngưng Condenser, hệ thống phụ trợ, ống công nghệ và hệ thống bảo ôn. Đến nay, PVC-MS đã hoàn thành 5,02% khối lượng công việc. Dự kiến tháng 9/2017, PVC-MS sẽ hoàn thành và bàn giao cho Tổng thầu PVC.