SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sản xuất điện tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ (24/05/2016)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, thì sản xuất điện tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Bộ Công Thương vừa cho biết 4 tháng đầu năm 2016 điện sản xuất ước đạt 53,1 tỷ kWh, tăng 12,1%.

Bộ Công Thương khẳng định hệ thống điện quốc gia đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh.

Điện sản xuất trong tháng Tư ước đạt 14,5 tỷ kWh, tăng 12,1% so với tháng 4/2015.

Điện thương phẩm tháng Tư ước đạt 13,6 tỷ kWh, tăng 13,4% so với tháng 4/2015.

Tính chung điện thương phẩm 4 tháng đầu năm đạt 48,7 tỷ kWh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong thời gian này, theo Bộ Công Thương, hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho các hoạt động văn hóa xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương.