Thứ năm, 30/05/2019 | 10:08

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Ấn Độ nhập khẩu 21 triệu tấn than trong tháng 4, tăng 13% so với năm ngoái 2. Kospo đấu thầu mua 960.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2021 3. Nam Phi bắt đầu áp dụng thuế phát thải mới

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Ấn Độ nhập khẩu 21 triệu tấn than trong tháng 4, tăng 13% so với năm ngoái 2. Kospo đấu thầu mua 960.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2021 3. Nam Phi bắt đầu áp dụng thuế phát thải mới BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019:  
;

Bài liên quan