Thứ ba, 05/03/2024 | 14:07

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 04/03/2024, Hội đồng quản trị PV Power đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-ĐLDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Power, theo đó:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 23/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/04/2024.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 12/NQ-ĐLDK ngày 04/03/2024

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Bài liên quan