Thứ hai, 13/02/2023 | 14:34

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PV Power thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 13/02/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-ĐLDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV Power, theo đó:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/04/2023 (thứ 3).

- Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/03/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm: 20230213---pow---ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-tham-du-hop-dhdcd-tn-2023

Trân trọng!

;
Từ khóa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Bài liên quan