Thứ năm, 30/05/2024 | 15:51

Thông báo thông tin liên quan Hội thi tay nghề điện lực dầu khí lần thứ III năm 2024

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP triển khai Hội thi tay nghề điện lực dầu khí lần thứ III năm 2024 tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung thông tin liên quan cụ thể như sau:

Thông báo thông tin liên quan Hội thi tay nghề điện lực dầu khí lần thứ III năm 2024

Thông báo thông tin liên quan Hội thi tay nghề điện lực dầu khí lần thứ III năm 2024

  1. Đề cương ôn thi và thể lệ thi của các nghề thi (6 nghề thi): (1) Đề cương ôn và thể lệ thi nghề vận hành nhà máy nhiệt điện khí; (2) Đề cương ôn và thể lệ thi nghề vận hành nhà máy nhiệt điện than; (3) Đề cương ôn và thể lệ thi nghề đo lường điều khiển; (4) Đề cương ôn và thể lệ thi nghề cân bằng thiết bị quay; (5) Đề cương ôn và thể lệ thi nghề hàn; (6) Đề cương ôn và thể lệ thi nghề tiện.
  2. Quy chế Hội thi: Chi tiết đính kèm.
    Trân trọng./.

File đính kèm:

Đề cương và thể lệ thi nghề vận hành nhà máy điện

Đề cương ôn và thể lệ thi nghề vận hành nhà máy nhiệt điện than

Đề cương ôn và thể lệ thi nghề đo lường điều khiển

Đề cương ôn và thể lệ thi nghề cân bằng thiết bị quay

Đề cương ôn và thể lệ thi nghề hàn

Đề cương ôn và thể lệ thi nghề tiện

Đề cương ôn và thể lệ thi nghề tiện hình vẽ

Quy chế hội thi

;

Bài liên quan