SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2018 (07/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Giá than Newcastle 6.000 kcal/kg NAR giảm xuống thấp nhất trong vòng sáu tháng trở lại đây
2. Khách hàng Trung Quốc đứng ngoài thị trường than nhập khẩu
3. Các công ty thương mại nội địa Trung Quốc đưa ra giá chào bán cố định

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2018: