SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2019 (11/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Nagaland, Ấn Độ đóng cửa các mỏ than trái phép
2. Khối lượng than nhiệt các cảng Ấn Độ tiếp nhận từ tháng 4 đến tháng 12 tăng 17% so với năm ngoái
3. JFE Steel và Chugoku Electric từ bỏ kế hoạch xây dựng NMNĐ gần Tokyo

BẢN TIN THAN NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2019: