SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2018 (11/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Quy định hạn chế nhập khẩu kìm hãm thương mại đường biển của Trung Quốc
2. Trung Quốc thắt chặt quy định hạn chế nhập khẩu than
3. Giá than Indonesia giảm cạnh tranh với than Nam Phi

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2018: