SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2019 (23/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Cảng DBCT (Australia) gặp vấn đề về xếp dỡ sau cơn bão tại Queensland
2. Vinacomin được yêu cầu đảm bảo nguồn cung và chất lượng than
3. Khu vực Bắc Queensland (Australia) ghi nhận mức xuất khẩu than lớn nhất trong năm 2018.

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2019: