SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018 (16/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Sản lượng than xuất khẩu từ cảng Gladstone trong tháng 10 đạt mức cao nhất trong vòng 22 tháng trở lại đây
2. Đài Loan thúc đẩy sản xuất điện than trong trung và dài hạn

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018: