SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2018 (18/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Mỏ Mount Pleasant, Australia cho khai thác những tấn than đầu tiên trong tháng 12
2. Hàng ngàn người tuần hành phản đối dự án mỏ than của Adani tại Australia
3. Nhu cầu mua than của Nhật Bản giảm nhẹ

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2018: