SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2018 (16/03/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2018:
1. Aurizon Australia xác nhận sẽ cắt giảm năng suất vận chuyển than
2. Giá cước vận chuyển than đường biển tại Trung Quốc giữ ổn định
3. Sản lượng than thô 2 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt 520 triệu tấn

Xem chi tiết tại: 180316-than_vie