SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2018 (22/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Than Newcastle 5.500 NAR độ tro cao được quan tâm tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu tại Trung Quốc giảm dần
2. Giá than nội địa Trung Quốc ổn định và giảm dần
3. Nhu cầu mua than Indonesia xuống thấp

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2018: