SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2019 (27/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2019:
1. Tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cắt giảm tiêu thụ than tới 5%
2. Kospo, Hàn Quốc tìm mua 130.000 tấn than trong tháng 4
3. Flame thắng gói thầu cung cấp 130.000 tấn than nhiệt cho Kospo Hàn Quốc

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2019: