SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2018 (03/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Dự án mỏ than của Adani tại Australia tiếp tục bị trì hoãn
2. Đình công liên tục diễn ra tại công ty đường sắt Aurizon bang Queensland
3. Tuyến đường sắt RBCT hoạt động trở lại

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2018: