SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 (04/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Dự án mỏ than nhiệt China Stone của MacMines được chấp thuận
2. Lượng than dự trữ tại các cảng biển Bohai giảm 0,8% so với tuần trước
3. Lượng than xuất khẩu của Mỹ tới 16 nước nhập khẩu than lớn trên thế giới tăng 13% trong quý III

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018: